Dịch Vụ Hồ Sơ Thị Thực Úc Tại Việt Nam

Cần tư vấn nhấp vào đây 1900 3497

Chính sách hoàn phí/miễn phí xin thị thực cho những người bị ảnh hưởng bởi Covid-19 của chính phủ Úc

Ngày đăng: 19/10/2020

Theo thông tin cập nhật từ website của Bộ nội vụ Úc, một số người có thị thực Úc bị ảnh hưởng bởi các hạn chế đi lại do Covid-19, sẽ sớm có thể được hoàn lại tiền hoặc được miễn phí thị thực khi nộp đơn xin visa mới.

 

Chính sách về việc hoàn phí/miễn phí thị thực và gia hạn thị thực được tóm tắt như sau: 

 

Chương trình lao động Thái Bình Dương và lao động thời vụ (Pacific Labour Scheme and Seasonal Worker Programme - visa 403)

 • Hoàn phí cho những người đã có thị thực của chương trình lao động Thái Bình Dương và lao động thời vụ (visa 403) nhưng không thể đến Úc trước khi biên giới đóng cửa vào ngày 20 tháng 3 năm 2020. 
 • Đủ điều kiện hoàn phí sau khi thị thực hết hạn.

 

Visa tay nghề ngắn hạn (Temporary Skill Shortage - visa 482 or Temporary Work (Skilled) - visa 457) 

 • Miễn phí thị thực cho các đơn xin visa tiếp theo của những người có visa 482 hoặc visa 457, những người không thể nhập cảnh vào Úc hoặc đã về nước nhưng không thể trở lại trước khi thị thực hết hạn, bởi lệnh hạn chế đi lại do Covid-19.
 • Chính sách này dành cho những người có visa 482 hoặc visa 457 cần một thị thực mới để nhập cảnh lại Úc trong thời gian lệnh hạn chế đi lại của chính phủ Úc vẫn đang áp dụng.  

 

Visa lao động kỳ nghỉ (Working Holiday Maker - visa 462 và visa 417)

 • Miễn phí thị thực cho đơn xin visa tiếp theo đối với những người có thị thực lao động kỳ nghỉ (visa 462 hoặc visa 417) không thể đến Úc do lệnh hạn chế đi lại hoặc đã rời khỏi do COVID-19.
 • Hoàn phí thị thực cho những người có thị thực lao động kỳ nghỉ (visa 462 hoặc visa 417) không thể đến Úc do lệnh hạn chế đi lại hoặc đã rời khỏi do Covid-19 và không thể nộp đơn xin visa mới vì vượt quá giới hạn độ tuổi.
 • Không quy định thời gian lưu trú tối đa mà người có thị thực lao động kỳ nghỉ phải ở Úc.
 • Đơn xin visa mới hoặc đơn yêu cầu hoàn phí phải được nộp trước khi kết thúc năm 2022. 

 

Visa du lịch (Visitor - visa 600)

 • Miễn phí thị thực cho đơn xin visa du lịch mới đối với những người đang ở bên ngoài nước Úc, những người có visa du lịch đã hết hạn hoặc sẽ hết hạn trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021.
 • Chính sách này áp dụng cho những người có visa 600 thuộc các dòng: Du khách (Tourist), Điểm đến được cấp phép (Approved Destinaton Status), Khách thương mại (Business Visitor) hoặc Người thân bảo lãnh (Sponsored Family).
 • Bao gồm những người không thể nhập cảnh Úc lần đầu cũng như những người đã đến và rời khỏi nhưng không thể quay lại Úc bằng thị thực nhập cảnh nhiều lần.
 • Đơn xin visa mới phải được nộp trước khi thết thúc năm 2022. 

 

Visa hôn phu/hôn thê (Prospective Marriage - visa 300)

 • Hoàn phí thị thực hoặc gia hạn thời gian hiệu lực của thị thực cho những người có visa 300 không thể nhập cảnh vào Úc trước khi thị thực hết hạn, do các hạn chế đi lại liên quan đến Covid-19. 

 

(Nguồn: Website của Bộ nội vụ Úc)

This website is owned and operated by Tu Do Travel Ltd - Co, a private company. We are not affiliated with any government or embassy. © 2013-2020 Visamy.com.vn . All rights reserved.

 • Kết nối với chúng tôi:

GO UP