Dịch Vụ Hồ Sơ Thị Thực Úc Tại Việt Nam

Cần tư vấn nhấp vào đây 1900 3497

Chính sách bảo mật

Ngày đăng: 26/05/2020

 

Chính sách có hiệu lực bắt đầu từ ngày: 05/08/2020

Phạm vi

Dịch vụ hỗ trợ hồ sơ xin Visa Uc của Tự Do Travel là trung tâm cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách du lịch hoàn thành hồ sơ xin thị thưc của đương đơn, Thông báo bảo mật này mô tả cách Tự Do Travel thu thập, sử dụng, tiết lộ và quản lý thông tin cá nhân từ các cá nhân (sau đây gọi là "Người nộp đơn") xin thị thực và giấy phép, và cung cấp cho các cơ quan liên quan cho mục đích chi tiết dưới đây.

 

Mục đích thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân

 

Thông tin cá nhân của đương đơn có thể được thu thập để:

 

  • Yêu cầu về thủ tục xin thị thực tạm trú, giấy phép và đơn xin giấy tờ đi lại;

  • Trả lời các yêu cầu về tình trạng đơn xin;

  • Trả lời tất cả những câu hỏi yêu cầu thông tin cá nhân trong các trường thông tin trên trong bộ đơn của chính phủ cung cấp ;

  • Theo dõi các ứng dụng điện tử; 

  • Trả lời các yêu cầu của người nộp đơn (gọi chung là "Dịch vụ")

 

Tự Do Travel chỉ thu thập thông tin cá nhân từ Người đăng ký để thực hiện "Yêu cầu của dịch vụ cần cung cấp". Việc cung cấp thông tin cá nhân cho Tự Do Travel là hoàn toàn tự nguyện từ phía người nộp đơn hoặc người được ủy quyền nộp đơn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc từ chối cung cấp thông tin cá nhân có thể hạn chế khả năng cung cấp Dịch vụ được yêu cầu của chúng tôi. Thông tin cá nhân được thu thập trực tiếp từ Người nộp đơn hoặc đại diện được ủy quyền thay mặt Người nộp đơn. Người nộp đơn phải cung cấp sự đồng ý của họ trên mẫu chấp thuận trong trường hợp đồng ý trực tiếp hoặc gián tiếp, nếu có

 

Xử lý đơn xin thị thực: Người nộp đơn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân bao gồm tên, ảnh, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại, thông tin hộ chiếu, giấy khai sinh, thu nhập, tình trạng công dân, tình trạng hôn nhân và việc làm, hình sự và thông tin nền giáo dục, thông tin người thân nhân trực hệ hoặc bà con (nếu cần). Thông tin cá nhân này được thu thập để cung cấp cho Chính phủ quốc gia mà người nộp đơn muốn đến trong mục đích xin thị thực của mình và / hoặc Văn phòng Visa của chính phủ có liên quan với thông tin bắt buộc để xử lý các yêu cầu xin thị thực và giấy phép của Người nộp đơn. Thông tin cá nhân này cũng sẽ được sử dụng để trả lại hộ chiếu và tài liệu của người nộp đơn khi đơn xin đã được xử lý bởi Văn phòng Visa của chính phủ theo cách được ủy quyền tại thời điểm nộp đơn.

 

Theo dõi Ứng dụng Trực tuyến: Người nộp đơn sẽ được yêu cầu cung cấp ngày sinh và ID theo dõi trên trang web của chúng tôi cho các mục đích theo dõi trạng thái đơn đăng ký của họ.

 

Yêu cầu của người đăng ký: Một số thông tin cá nhân giới hạn như họ tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ đường phố, địa chỉ email, ngày đăng ký và ID theo dõi có thể được thu thập nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại với yêu cầu hoặc nhận xét. Xin lưu ý rằng thư điện tử có thể không an toàn. Người nộp đơn không được cung cấp các chi tiết cá nhân như số hộ chiếu trong khi liên lạc qua email hoặc điện thoại. Chúng tôi khuyên rằng Người nộp đơn không tiết lộ bản chất cụ thể của dịch vụ được tìm kiếm hoặc ứng dụng được thực hiện qua e-mail.

 

Tiết lộ thông tin cá nhân: Tự Do Travel sẽ không tiết lộ giao dịch, cho thuê, bán hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn, trừ khi được quy định khác ở đây và theo thỏa thuận của Chính phủ đương đơn xin visa đến. Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích được đề cập ở đây. Tự Do Travel có thể cần tiết lộ thông tin cá nhân khi luật pháp yêu cầu khi cần tuân theo lệnh của tòa án, bất kỳ thủ tục tố tụng nào đang diễn ra hoặc quy trình pháp lý khác được phục vụ trên .Tự Do Travel thực thi quyền hợp pháp hoặc bảo vệ chống lại các khiếu nại pháp lý, điều tra tội phạm, các vấn đề tư pháp, an ninh quốc gia hoặc phòng ngừa, điều tra, phát hiện, truy tố các hoạt động tội phạm.

 

Chuyển tới quốc gia đương xin thị thực vào: Thông tin cá nhân do Tự Do Travel thu thập sẽ được chuyển cho cơ quan chức năng như LSQ hoặc ĐSQ của quốc gia xin thị thực, đặt tại Việt Nam hoặc quốc gia đó, vì mục đích xử lý đơn đăng ký và các dịch vụ khác. Thông tin dưới dạng điện tử sẽ tạm thời nằm trong các cơ sở dữ liệu của Tự Do Travel được lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu ở Hồ Chí Minh tại trụ sở công ty trong khoản một tời gian nhất định theo yêu cầu của công việc theo dõi hồ sơ và thông báo dịch vụ phát sinh đến đương đơn.

 

Sắp xếp nhà cung cấp dịch vụ: Tự Do Travel có thể chuyển (hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn) cho bên thứ ba cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ để cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh. Dữ liệu cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại có thể được cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh. Thông tin cá nhân sẽ không được chia sẻ với nhà cung cấp dịch vụ SMS. Thông tin cá nhân của bạn có thể được duy trì và xử lý bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài quốc gia đương đơn xin thị thực đến, Các nhà cung cấp dịch vụ được cung cấp thông tin họ cần để thực hiện các chức năng được chỉ định của họ và chúng tôi không cho phép họ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân cho mục đích riêng của họ.

 

Xin lưu ý rằng Chính sách bảo mật có thể được cập nhật theo thời gian và chúng tôi khuyên người đăng ký thường xuyên truy cập trang web của chúng tôi để truy cập vào tuyên bố chính sách mới nhất.

 

Liên hệ chúng tôi

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này hoặc các thông lệ được mô tả ở đây, bạn có thể viết thư cho weloveyou@visa-uc.com để biết thêm thông tin.

 

Khiếu nại và thắc mắc

Nếu bất kỳ lúc nào bạn tin rằng Tự Do Travel chưa tôn trọng Chính sách bảo mật, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng e-mail tại weloveyou@visa-uc.com và chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại và các bước để xác định và giải quyết kịp thời vấn đề.

 

Bạn có thể trực tiếp khiếu nại hoặc thắc mắc, góp ý về các thông lệ quản lý thông tin của tổ chức cho nhân viên bảo mật, tại weloveyou@visa-uc.com Bạn cũng có thể khiếu nại trực tiếp tới Văn phòng Công Ty TNHH TM và DV Du Lịch Tự Do , weloveyou@dulichtudo.com

 

 

This website is owned and operated by Tu Do Travel Ltd - Co, a private company. We are not affiliated with any government or embassy. © 2013-2020 Visamy.com.vn . All rights reserved.

  • Kết nối với chúng tôi:

GO UP