Dịch Vụ Hồ Sơ Thị Thực Úc Tại Việt Nam

Cần tư vấn nhấp vào đây 1900 3497

Visa Thường Trú Nhân Úc Bị Hết Hạn - Thị Thực Quay Trở Về Dành Cho Thường Trú Nhân Úc

Visa Thường Trú Nhân Úc Bị Hết Hạn - Thị Thực Quay Trở Về Dành Cho Thường Trú Nhân Úc

Nếu bạn rời khỏi Úc khi visa thường trú nhân của bạn bị hết hạn hoặc visa thường trú nhân bị hết hạn khi bạn đang ở ngoài Úc, bạn không thể quay trở về Úc và có thể đánh mất tình trạng thường trú nhân của mình nếu không đáp ứng các điều kiện quy định. Lúc này, bạn cần nộp đơn xin Thị Thực Quay Trở Về (Resident Return Visa - RRV) để khôi phục tình trạng thường trú nhân Úc.

Thị thực bảo lãnh hôn phu/hôn thê (visa Úc 300)

Thị thực bảo lãnh hôn phu/hôn thê (visa Úc 300)

Visa Úc 300 (prospective marriage visa) là loại thị thực tạm thời dành cho những người đến Úc để kết hôn với hôn phu/hôn thê của mình và sau đó xin thị thực bảo lãnh vợ/chồng (visa 820, 801) để định cư ở Úc. Thị thực bảo lãnh hôn phu/hôn thê (visa Úc 300) cho phép bạn lưu trú tại Úc tối đa đến 9 tháng kể từ ngày thị thực được cấp. Trong thời gian hiệu lực của thị thực, bạn cũng có thể đi du lịch trong và ngoài nước Úc nhiều lần tùy thích.

Thị thực bảo lãnh vợ/chồng nộp đơn bên trong Úc (visa 820, 801)

Thị thực bảo lãnh vợ/chồng nộp đơn bên trong Úc (visa 820, 801)

Partner visa (visa 820, 801) là một cặp thị thực dành cho vợ/chồng hoặc vợ/chồng không chính thức (de facto partner) của công dân Úc, thường trú nhân Úc, công dân New Zealand đủ điều kiện được sinh sống tại Úc. Bạn cần nộp đơn xin visa 820 (thị thực tạm trú) và visa 801 (thị thực thường trú) cùng nhau và bạn phải ở Úc khi nộp đơn.

Thị thực bảo lãnh vợ/chồng nộp đơn bên ngoài Úc (visa 309, 100)

Thị thực bảo lãnh vợ/chồng nộp đơn bên ngoài Úc (visa 309, 100)

Partner visa (visa 309, 100), còn được gọi là thị thực kết hôn, là một cặp thị thực dành cho vợ/chồng hoặc vợ/chồng không chính thức (de facto partner) của một công dân Úc, thường trú nhân Úc, công dân New Zealand đủ điều kiện để đến sống tại Úc. Bạn cần nộp hồ sơ xin thị thực tạm thời (visa 309) và thường trú (visa 100) cùng nhau và bạn phải ở bên ngoài nước Úc tại thời điểm nộp đơn.

This website is owned and operated by Tu Do Travel Ltd - Co, a private company. We are not affiliated with any government or embassy. © 2013-2020 Visamy.com.vn . All rights reserved.

  • Kết nối với chúng tôi:

GO UP