Dịch Vụ Hồ Sơ Thị Thực Úc Tại Việt Nam

Cần tư vấn nhấp vào đây 1900 3497

Visa Úc 408: Thị thực tạm trú dành cho những người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Visa Úc 408: Thị thực tạm trú dành cho những người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Thị thực hoạt động tạm thời (visa 408) về sự kiện được chính phủ Úc xác nhận (Australian Government endorsed events), cụ thể là sự kiện đại dịch Covid-19 (COVID-19 Pandemic event) đã được áp dụng để quản lý các trường hợp bất ngờ phát sinh bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Đây là biện pháp tạm thời đang được xem xét và sẽ chấm dứt ngay sau khi đại dịch kết thúc.

Visa Úc 408: Thị thực dành cho doanh nhân khởi nghiệp tại Nam Úc

Visa Úc 408: Thị thực dành cho doanh nhân khởi nghiệp tại Nam Úc

Nam Úc tạo điều kiện cho các doanh nhân mới có cơ hội phát triển các ý tưởng kinh doanh của họ ở Nam Úc, bằng thị thực hoạt động tạm thời (visa 408) thông qua đề cử của tiểu bang. Hiệu lực visa tối đa là 3 năm phụ thuộc vào thời điểm cấp và thời gian diễn ra sự kiện. Sự kiện hỗ trợ đổi mới Nam Úc (SISA) sẽ được thực hiện trong ba (3) năm, bắt đầu từ tháng 11 năm 2018 và kết thúc vào tháng 11 năm 2021.

Visa Úc 408: Thị thực dành cho những người làm việc trong ngành giải trí

Visa Úc 408: Thị thực dành cho những người làm việc trong ngành giải trí

Visa 408, còn được gọi là thị thực hoạt động tạm thời, là loại thị thực cho phép bạn đến Úc để làm việc trong ngành công nghiệp giải trí như: phim, truyền hình, sản xuất trực tiếp (live productions) với tư cách là người biểu diễn, sản xuất hoặc nhân viên hỗ trợ. Hiệu lực visa tối đa là hai (2) năm phụ thuộc vào loại hoạt động giải trí mà bạn tham gia. Bạn có thể nhập cảnh Úc nhiều lần trong thời gian hiệu lực của thị thực.

This website is owned and operated by Tu Do Travel Ltd - Co, a private company. We are not affiliated with any government or embassy. © 2013-2020 Visamy.com.vn . All rights reserved.

  • Kết nối với chúng tôi:

GO UP